Επικοινωνία

Ουρολόγος Ελευσίνα

Dr Αθανάσιος Βούλγαρης MD,PhD,FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος
Ρομποτικός Χειρουργός

Διστόμου 5-7, Μαρούσι,
Αθήνα

Δευτέρα και Τετάρτη 4:30 – 6:30μμ

Εθν Αντιστασεως 109,
Ελευσινα 19200

nasvoulg@gmail.com