ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΕΚΠΥΡΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ HOLMIUM LASER

(ΜΕΘΟΔΟΣ HoLEP)

Είναι το νέο Gold Standard της αντιμετώπισης της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη?

Διάφορες χειρουργικές τεχνικές, όπως η κλασσική ανοιχτή προστατεκτομή, η διουρηθρική προστατεκτομή και το Greenlight laser έχουν δείξει αποτελεσματικότητα στην ανακούφιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η διουρηθρική προστατεκτομή με τη μέθοδο Turis ήταν το πρότυπο (gold standard) για την αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη με την οποία συγκρίνονται όλες οι χειρουργικές τεχνικές. Το HoLEP έχει έρθει για να αντικαταστήσει όλες αυτές τις μεθόδους ως το νέο πρότυπο (Gold Standard), στηριζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα σχεδόν δύο δεκαετίων που αποδεικνύουν με συνέπεια την ανωτερότητα των αποτελεσμάτων που έχει, σε συνδυασμό με τη χαμηλότερη νοσηρότητα.

holep

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με την μέθοδο HoLEP, έχουν μεγαλύτερη βελτίωση στο μετεγχειρητική μέγιστη ροή ούρων (Qmax), μεγαλύτερη βελτίωση στα μετεγχειρητικά συμπτωμάτα και χαμηλότερα ποσοστά ενδοσκοπικών επανεπεμβάσεων για υποτροπιάζοντα συμπτώματα σε χρονικό διάστημα παρακολούθησης 5-10 ετών (<1% έναντι 7,4% για Turis προστατεκτομή και 5,6% για το Greenlight Laser). Δηλαδή είναι πιο αποτελεσματικό από τις αλλες ενδοσκοπικές επεμβάσεις για την υπερπλασία του προστάτη. Επιπλέον, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με την μέθοδο HoLEP, επωφελούνται από σημαντικά μειωμένους χρόνους καθετηριασμού και μειωμένη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. Το 90% των ανδρών που κάνουν HoLEP είναι σε θέση να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο χωρίς καθετήρα 1 ημέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, το HoLEP μπορεί να αφαιρέσει προστατικά αδενώματα μεγαλύτερα από 100 γραμμάρια καθιστώντας το εξίσου αποτελεσματικό με την ανοικτή προστατεκτομή, προσφέροντας ταυτόχρονα πλεονεκτήματα όπως ριζικά μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο, χρόνο καθετηριασμού, απώλεια αίματος και ποσοστά μετάγγισης.

Τέλος πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το HoLEP είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στη θεραπεία ανδρών με επίσχεση ούρων. Πιο συγκεκριμένα, 98% των ανδρών που χρειάζονται πριν από τη χειρουργική επέμβαση καθετήρα λόγω επίσχεσης, απαλλάσονται από τον καθετήρα μετά το HoLEP, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά της Τuris προστατεκτομής και του Greenlight laser φτάνουν στο 70%.
Το γεγονός πως ακόμα δεν έχει ευρέως εξαπλωθεί σαν μέθοδος μπορεί να δημιουργεί ερωτηματικά. Η απάντηση κρύβεται στο γεγονός πως η τεχνική αυτή απαιτεί αρκετά μεγάλη καμπύλη εκμάθησης η οποία προς το παρόν μπορεί να αποκτηθεί μόνο σε οργανωμένα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού και πρέπει να εφαρμόζεται από ουρολόγους με εμπειρία στο αντικείμενο.

holep 2