Διαπερινεϊκές Βιοψίες

Τα τελευταία χρόνια, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος στους άνδρες, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.
Επί του παρόντος, η  διάγνωση γίνεται με τη διορθική βιοψία.
Τα ποσοστά επιτυχίας της συμβατικής διορθικής βιοψίας είναι μάλλον χαμηλά με περίπου 30% ανίχνευση κατά την πρώτη και περίπου 20% μετά την επαναβιοψία. Οι περιορισμοί αυτοί καθώς και η συχνότητα επιπλοκών των διορθικών βιοψιών οδήγησαν στην ανάπτυξη των πολλά υποσχόμενων διαπερινεϊκών βιοψιών προστάτη.
Οι διαπερινεϊκές βιοψίες προσφέρουν μια ασφαλέστερη προσπέλαση. Αποφεύγοντας το ορθό, δίνουν τη δυνατότητα για την ανίχνευση της νόσου ακόμα και στην πρόσθια ζώνη του προστάτη.

Παράλληλα παρέχουν μια ακριβή χαρτογράφηση του προστάτη με συστηματική δειγματοληψία ολόκληρου του αδένα. Βοηθούν επίσης στην κατεύθυνση των βιοψιών με βάση τις εικόνες που ελήφθησαν από προηγούμενη σάρωση του προστάτη με πολυπαραμετρική Μαγνητική τομογραφία.
Αυτό οδηγεί σε μεγάλης ακρίβειας κι ευαισθησίας εντοπισμό όλων των ύποπτων για κακοήθεια περιοχών του προστάτη, (ακόμη και των μη προσπελάσιμων με την διορθική βιοψία) με αποτέλεσμα μικρότερη πιθανότητα ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων.
Με τον τρόπο αυτό τα ποσοστά ανίχνευσης κλινικά σημαντικού καρκίνου σε σχέση με τη Διορθική Fusion Βιοψία αυξάνονται εως και 38%.

Παράλληλα οι διαπερινεικες βιοψίες παρουσιάζουν και τα κάτωθι πλεονεκτήματα:

  • Μείωση του αριθμού ασθενών που θα χρειαστούν επαναληπτική βιοψία.
  • Λιγότερος πόνος για τον ασθενή και ταχύτερη ανάρρωση.
  • Μικρότερη πιθανότητα αιμορραγίας.
  • 10 φορές χαμηλότερο ποσοστό λοιμώξεων και σήψης.
  • Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία του εντέρου
  • Δεν αποτελούν πλέον αντένδειξη για βιοψία παθήσεις  όπως προστατίτιδα, φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και ιστορικό κακοήθειας και χειρουργείου στο έντερο.

Ειναι επακόλουθο λοιπόν οι διαπερινεικές βιοψίες να θεωρούνται πλέον το “gold standard” των μεθόδων για τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.

Δια περινεϊκές Βιοψίες προστάτη